Rekisterin ylläpäitäjä:
Annika Mäki / Photoma
Photoma@live.fi
y-tunnus 3255115-7
Ylläpidettävät rekisterit:
Henkilötietolain §19​​​​​​​ mukainen asiakasrekisteri
Photoma kuva-arkisto
Tietoja kerätään seuraavien verkkosivustojen kautta tulleiden yhteydenottopyyntöjen välityksellä
https://photoma.net/, https://photoma.galleria.fi/
www.instagram.com/makiannika, www.facebook.com/photomagalleria
Asiakasrekisteri koostuu sähköposteista, laskuista ja kuva-arkistosta. Asiakasrekisteriin kerättäviä tietoja ovat henkilön koko nimi ja sähköpostiosoite. Kuvauksen varanneilta asiakkailta talletetaan myös kuvauksen katuosoite. Kuva-arkisto sisältää tekijänoikeuslain alaisia valokuvaajan ottamia valokuvia. Kuva-arkiston yhteyteen talletetaan ainoastaan varatuissa yksityiskuvauksissa tilaajan nimi. Tapahtumakuvissa nimitietoja ei talleteta kuvien yhteyteen.
Rekisterin tietoja voidaan tarvittaessa siirtää seuraaville kolmannen osapuolen tietojenkäsittelijöille, jotka noudattavat EU: tietosuojalainsäädäntöä. Tietoja siirretään vain kun se on välttämätöntä laskutuksen tai kuvien toimittamisen vuoksi.
Kuvat.fi (Nimi ja sähköpostiosoite)
Ukko.fi (laskutustiedot, nimi ja sähköpostiosoite)
Microsoft (outlook, sähköposti ja nimi)
Tietoja kerätään asiakassuhteen luomista ja ylläpitämistä, sekä yhteydenottoja varten. Asiakkaalla on mahdollisuus kirjallisesti sähköpostin välityksellä pyytää tietojensa poistoa kuvaajan asiakasrekisteristä.
Valokuvaaja ei luovuta rekistereiden tietoa ulkopuolisille eivätkä ulkopuoliset henkilöt pääse tarkastelemaan rekistereiden tietoja. Pääsy rekistereihin on ainoastaan ylläpitäjällä ja rekistereitä suojaavat salasanat. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille Suomen lakien mukaisesti.
Rekistereiden tiedot tuhotaan lain vaatimalla tavalla säilytysaikoja noudattaen. Valokuvaajalla on oikeus muuttaa tietosuojaselostetta oikeudellisten velvollisuuksien täyttämiseksi.
Back to Top